Quy định mới về tiêu chuẩn chỉnh chỉnh, định mức sử dụng xe ô tô www.solarteches.com

 

Chính phủ vừa phát hành Nghị định 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 quy định tiêu chuẩn chỉnh chỉnh, định mức sử dụng xe ô tô.

Nghị định này quy định về tiêu chuẩn chỉnh chỉnh, định mức sử dụng xe ô tô; khoán kinh phí chi tiêu sử dụng xe ô tô; thuê dịch vụ xe ô tô và sắp xếp lại, xử lý xe ô tô, gồm: Xe ô tô phục vụ thao tác và công tác những chức gianh; xe ô tô phục vụ thao tác và công tác chung; xe ô tô chuyên sử dụng; xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước.

Trường hợp một người giữ nhiều chức gianh, chức vụ mang tiêu chuẩn chỉnh chỉnh sử dụng xe ô tô thì được vận dụng tiêu chuẩn chỉnh chỉnh tối đa. Khi người tiền nhiệm nghỉ cơ chế, chuyển công tác và thao tác làm việc hoặc vì lý do khác mà hoàn toàn ko thể giữ chức vụ đó nữ giớia nhưng xe ô tô đã trang bị chưa đủ ĐK thay thế, tkhô hanh lý theo quy định thì người tiếp sau sau tiếp tục sử dụng, ko trang bị mới, trừ tình huống xe ô tô được cơ quan, những người mang thẩm quyền quyết định xử lý theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành, sử dụng tài sản công.  

Chính phủ vừa phát hành Nghị định 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 quy định tiêu chuẩn chỉnh chỉnh, định mức sử dụng xe ô tô. Hình ảnh: TTXVN

Chức gianh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô, kể cả lúc đã nghỉ công tác và thao tác, ko quy định mức ngân sách gồm: Tổng Bí thư; Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội.

Chức gianh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời hạn công tác và thao tác làm việc, ko quy định mức ngân sách:

Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội.

Chức gianh đưọc sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời hạn công tác và thao tác, mang quy định mức ngân sách:

Chức gianh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời hạn thao tác và công tác với giá sắm tối đa một.600 triệu VNDồng/xe, gồm: Ủy viên Trung ương Đảng chính thức; Trưởng ban, cơ quan Đảng ở Trung ương; Giám đốc Học viện Chính trị vương quốc Hồ Chí Minh; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm những Ủy ban của Quốc hội; Trưởng ban Công tác đại biểu, Trưởng ban Dân nguyện thuộc Thường vụ Quốc hội).

Chức gianh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời hạn thao tác và công tác với giá sắm tối đa một.550 triệu VNDồng/xe, gồm: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Tổng Kiểm toán nhà nước; Trưởng tổ chức chính trị - xã hội trung ương được ngân sách nhà nước đảm bảo ngân sách chi tiêu sinh hoạt; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương; Phó Bí thư Thành ủy Thành Phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thành Phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Chức gianh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời hạn công tác và thao tác với giá sắm tối đa một.500 triệu đồngồng/xe, gồm: Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa chúng tac xã hội Việt Nam; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa chúng tac và Công nghệ Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Chức gianh được sử dụng xe ô tô đưa, đón từ nơi ở tới cơ quan và ngược lại và đi công tác và thao tác, mang quy định mức chi phí

Nghị định cũng quy định chức gianh được sử dụng xe ô tô đưa, đón từ nơi ở tới cơ quan và ngược lại và đi công tác và thao tác, mang quy định mức giá thành (*).

Cụ thể, chức gianh được sử dụng xe ô tô với giá tậu tối đa một.400 triệu đồngồng/xe, gồm:

Phó Trưởng ban, cơ quan Đảng ở Trung ương; Phó Giám đốc Học viện Chính trị vương quốc Hồ Chí Minh; Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Phó Chủ nhiệm những Ủy ban của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Thứ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; Phó trưởng những tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương được ngân sách nhà nước đảm bảo ngân sách chi tiêu hoạt động và sinh hoạt; Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Tkhô cứng niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành uỷ, Đảng ủy khối trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trừ thành phố thủ đô hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh); Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Giám đốc Nhà xuất phiên bản Chính trị vương quốc Sự thực; Chủ tịch những hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao trách rưới nhiệm ở Trung ương (đối với những tổ chức hội sở hữu đảng đoàn); Trợ lý những lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; Trợ lý Thường trực Ban Bí thư.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Giám đốc Đại chúng tac Quốc gia thủ đô, Giám đốc Đại chúng tac Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chức gianh được sử dụng xe ô tô với giá tậu tối đa một.250 triệu VNDồng/xe, gồm:

Tổng Cục trưởng, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa chúng tac xã hội Việt Nam; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa chúng tac và Công nghệ Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh hao niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy viên Thường trực những Ủy ban của Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội Thủ Đô, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách rưới nát tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chủ tịch Hội đồng thành độngên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc những tập đoàn to, tổng doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định xây dựng (sau phía bên trên gọi là tập đoàn to tài chính).

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thủ đô, Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Biên tập Báo Nhân Dân; Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phó Trưởng Ban chuyên trách nát rưới hoặc Ủy viên chuyên trách nát rưới những ban cơ quan phân phối ở Trung ương; Phó Trưởng ban chuyên trách nát rưới hoặc Ủy viên chuyên trách nát rưới những ban cơ quan phân phối do Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban cơ quan phân phối; Trợ lý những đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân; Giám đốc Truyền hình Quốc hội; Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Phó Giám đốc Đại bọn học Quốc gia TP. hà Nội, Phó Giám đốc Đại bọn học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Chánh văn phòng Đảng đoàn Quốc hội; Phó Bí thư chuyên trách rưới rưới công tác và thao tác đảng ở những Đảng ủy: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Học viện Chính trị vương quốc Hồ Chí Minh.

Trường hợp những chức gianh quy định tại (*) nêu bên trên tự nguyện nhận khoán kinh phí chi tiêu sử dụng xe ô tô thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng thành độngên, Hội đồng quản trị tập đoàn to tài chính căn cứ tình hình thực tiễn của cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập đoàn to tài chính, phương án nhận khoán và số lượng chức gianh nhận khoán kinh phí chi tiêu để xem xét, quyết định việc khoán kinh phí chi tiêu và số lượng xe ô tô trang bị, đảm bảo tiết kiệm ngân sách, hiệu suất cao giữa việc sắp xếp xe ô tô phục vụ thao tác làm việc và công tác với việc khoán kinh phí chi tiêu sử dụng xe ô tô. Việc khoán kinh phí chi tiêu sử dụng xe ô tô tiến hành theo quy định tại Điều 2một Nghị định này.

Trường hợp toàn bộ những chức gianh quy định tại (*) nêu bên trên của từng bộ, cơ quan trung ương, tổng cục, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tập đoàn to kinh tế tài chính tài chính vận dụng khoán ngân sách chi tiêu sử dụng xe ô tô cho toàn bộ quy trình thì ko trang bị xe ô tô phục vụ chức gianh.

Xem thêm các bài viết: