Macau thay đổi phượt, khôi phục thủ phủ casino sau đại dịch www.solarteches.com

Được xem như là “Las Vegas châu Á”, Macau (Trung Quốc) tập trung khôi phục lại thị trường casino kể từ đó mang tới tác động tích cực cho nền phượt sau đại dịch.